Język plcsdeen

Dotacje Unijne

Galess Andrzej Lepak-Przybyłowicz i wspólnicy spółka jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Celem projektu jest: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa Galess Andrzej Lepak-Przybyłowicz i wspólnicy spółka jawna Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa Galess Andrzej Lepak-Przybyłowicz i wspólnicy spółka jawna w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Dofinansowanie projektu z UE: 269 109,48 zł ( słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięć złotych, czterdzieści osiem groszy.)

Copyright © Corsario, wszelkie prawa zastrzeżone

cms:

Jesteśmy na Google+
Google+