Język plcsdeen

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Ważne informacje na temat RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galess A . Lepak-Przybyłowicz i wspólnicy spółka jawna, 58-100 Świdnica , Bystrzyca Górna 71A

Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: cynkownia@cynkownia.com.pl

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy/ zlecenia. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - art. 6 ust 1 pkt. a i b.

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym dane zostały powierzone, organy publiczne z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe, podmioty upoważnione na podstawie Pani/Pana zgody.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Copyright © Corsario, wszelkie prawa zastrzeżone

cms:

Jesteśmy na Google+
Google+