Język plcsdeen

Audyt recertyfikujący

System zarządzania w zakresie cynkownia ogniowego i nakładania powłok ochronnych metodą galwaniczną odpowiada wymaganiom normy ISO 9001:2008, Działanie systemu zostało potwierdzone audytem recertyfikującym przeprowadzonym przez DEKRA Certification.

Copyright © Corsario, wszelkie prawa zastrzeżone

cms:

Jesteśmy na Google+
Google+